Android Fitness


Best fitness and health apps for Android

$2.49
'. htmlspecialchars($app['app_title']) .' Fitness app for Android

Utegymsappen

exercise, video, bodywiehgt, calishtenics
4 / of 53 ratings

more
Utegymsappen Description:
Få ut mer av din utegymsträning - den enda appen speciellt framtagen för träning på utegym!

Den här är appen är både till för dig som vill börja träna på utegym men som är osäker på hur du ska gå till väga, eller för dig som redan känner dig hemma på utegymmen men som vill få tips på fler bra övningar och färdiga träningspass. Den hjälper dig att få ut mer av din träning och ger dig övningarna och verktygen för att maximera dina träningsresultat.

Framtagen av leg. naprapat och personlig tränare Marcus Palmkvist, i samarbete med en av instagrams riktigt stora träningsinspiratörer Malin "Malle" Jansson och styrkecoach Andreas Palmkvist.

Appens funktioner:

- Över 180 videodemonstrerade övningar med tydliga beskrivningar för alla träningsnivåer. Välj träningsredskap, träningsnivå och låt dig inspireras!

- 12 färdiga träningspass för dig som vill ha allt ordnat. Välj om du vill träna igenom hela kroppen, överkroppen, underkroppen eller klassisk cirkelträning. Träningspassen anpassas efter din träningsnivå(lätt, medelsvår eller avancerad).

- Kartfunktion visar dig vart alla Sveriges utegym i trä finns belägna. Klicka på det utegymmet du vill träna på för att få färdbeskrivning från din nuvarande plats.

- Evidensbaserade träningsråd som ger dig svar på många av de vanligaste frågorna man kan tänkas vilja få svar på om träning.

- Rörlighetsövningar som hjälper dig att bli mjuk och rörlig i hela kroppen.

Appen kommer ständigt att utvecklas och fler övningar kommer att läggas till löpande och efter behov. Get more from your utegymsträning - the only app designed especially for training on utegym!

This is app is both for those who want to start training on utegym but are unsure how to go about it, or for those who already feel at home at utegymmen but to get ideas for more great exercises and complete workouts. It helps you get more out of your training and gives you the exercises and tools to maximize your training results.

Developed by the leg. chiropractor, personal trainer Marcus Palmkvist, in cooperation with one of instagrams really big workout inspiration Malin "Malle" Jansson and strength coach Andreas Palmkvist.

App features:

- Over 180 videodemonstrerade exercises with clear descriptions of all fitness levels. Choose exercise equipment, fitness level and get inspired!

- 12 complete workout for those who want everything orderly. Choose whether you want to train the entire body, upper body, lower body or classical circuit training. Training sessions tailored to your fitness level (easy, moderate or advanced).

- Map function shows you where all of Sweden utegym of wood are located. Click on the utegymmet you want to practice to get the route description from your current location.

- Evidence-based training advice that will answer many of the common questions you might want to find out whether exercise.

- Mobility Exercises that will help you become soft and moving throughout the body.

The app will be constantly developed and more exercises will be added regularly and as needed.


Utegymsappen Fitness app screenshot for Android
Utegymsappen Fitness app screenshot for Android
Utegymsappen Fitness app screenshot for Android
Utegymsappen Fitness app screenshot for Android
Utegymsappen Require:
Require Android 2.3.3 and up
Share Utegymsappen:
Download Utegymsappen for Android